Algemene voorwaarden

Door de chatdiensten van Hulp Tweet en/of hieraan verbonden websites (‘Dienst’ of ‘Diensten’) te gebruiken gaat u met de navolgende Algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) akkoord. Wij verzoeken u dan ook deze Voorwaarden aandachtig te lezen.

1. Samenvatting
U moet minstens 18 jaar oud zijn om van onze Diensten gebruik te kunnen maken. Diensten worden aangeboden via M Telecomservices, Nederland (‘Bedrijf’). Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Bedrijf. Door van onze Diensten gebruik te maken hebt u deze Voorwaarden begrepen en geaccepteerd, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze Voorwaarden houdt.

2. Gedrag
U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw email-berichten naar en door de Diensten en voor uw interacties met andere personen. U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn, van welke aard dan ook.Besluit u dat wel te doen, dan noteren we uw gegevens, emailadres, IP adres en leggen dit voor aan bevoegde instanties cq IP opsporingsbureau die u kunnen vervolgen wegens misbruik.Indicatie per overtreding cq aanmelding 2500 euro, exclsuief gerechtelijke kosten.

3. Content en kosten

De kosten worden verekend per ontvangen emailbericht.U kunt zelf bepalen hoeveel credits u koopt. Per 10 credits betaald u € 1,83 en hoe meer credits je in 1 keer koopt des te meer credits u als bonus erbij krijgt zoals je in de volgende tabel kunt zien:

3. iDEAL NL € 22,00  120 cedits

iDEAL NL €44,00 320 credits plus 10% bonus

iDEAL NL € 60,00 440 credits 10% bonus credits

iDEAL NL € 150,00 1150 10% bonus credits

4. Disclaimer
Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Bedrijf wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. Bedrijf verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bedrijf verzekert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Bedrijf kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de Diensten gebruik te maken, elke verandering aan de Diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de Dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de Diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de Diensten. U vrijwaart Bedrijf en zijn Diensten, partners en werknemers voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud van berichten die u of wij versturen al dan niet gemodereerd (fictief) , evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de Diensten.

6. Beëindiging
Bedrijf heeft het recht om uw gebruik van de Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen, en dit voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de Diensten een andere inbreuk op deze Voorwaarden en bepalingen betekent. Bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de Diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u tegen Bedrijf met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben.

7. Wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

8. Privacy
Het gebruik van Diensten is volstrekt anoniem. Ook zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. Bedrijf kan van tijd tot tijd met u communiceren door u gratis email-berichten te sturen. Wij werken met de wetshandhavers samen. Door van onze Diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons, noodzakelijk en passend is.

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden verzoeken wij u  met ons op te nemen, via het contactformulier of contact@hulptweet.nl  contactgegevens bedrijf: Hulptweet is een onderdeel van M telecom Services VOF, Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact met ons op te nemen. via het contactformulier of via m telecom  services  vof  gevestigd te sneek  kleinzand 29a 8601BE  sneek kvk 53627083